nokia oro black with retail box

25. May 2011 at 09:51

nokia oro black with retail box